Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. (www.eu-skladi.si)  

Delavnice

Delavnice se izvajajo na območju celotne Slovenije do 31.12.2023.
Seznam delavnic v teku je dostopen tukaj:

 

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 26.01.2024
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, null

D3-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 26.01.2024
Železna cesta 18 1000 Ljubljana, null

D12-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 25.01.2024
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, null

D3-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 25.01.2024
Železna cesta 18 1000 Ljubljana, null

D12-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 06.12.2023
online , 21.12.2023 08:00 - 16:00

D1697-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 21.11.2023
Drnovo 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 05.12.2023 12:00 - 20:00

D1612-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 20.11.2023
Vihre 44 8273 Leskovec pri Krškem, 05.12.2023 12:00 - 20:00

D1619-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 19.11.2023
Cesta prvih borcev 2a 8280 Brestanica, 04.12.2023 12:00 - 20:00

D1618-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 19.11.2023
Brege 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 03.12.2023 07:00 - 15:00

D1622-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 18.11.2023
Vihre 44 8273 Leskovec pri Krškem, 02.12.2023 08:00 - 16:00

D1616-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 18.11.2023
Veliki Podlog 60 8273 Leskovec pri Krškem, 02.12.2023 08:00 - 16:00

D1595-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 18.11.2023
Senuše 51 8237 Leskovec pri Krškem, 02.12.2023 07:00 - 15:00

D1614-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Veliki Podlog 60 8273 Leskovec pri Krškem, 01.12.2023 13:00 - 21:00

D1594-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Drnovo 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 01.12.2023 13:00 - 21:00

D1608-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Senuše 51 8237 Leskovec pri Krškem, 01.12.2023 12:00 - 20:00

D1613-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 01.12.2023 12:00 - 20:00

D1599-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Veliki Podlog 60 8273 Leskovec pri Krškem, 03.12.2023 08:00 - 16:00

D1598-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Vihre 44 8273 Leskovec pri Krškem, 03.12.2023 07:00 - 15:00

D1617-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Drnovo 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 02.12.2023 07:00 - 15:00

D1609-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Drnovo 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 03.12.2023 07:00 - 15:00

D1610-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 03.12.2023 07:00 - 15:00

D1607-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 17.11.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 02.12.2023 07:00 - 15:00

D1604-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 16.11.2023
Cesta prvih borcev 2a 8280 Brestanica, 01.12.2023 13:00 - 21:00

D1615-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 16.11.2023
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, 02.12.2023 08:00 - 16:00

D1106-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 16.11.2023
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, 02.12.2023 08:00 - 16:00

D1105-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 16.11.2023
online , 30.11.2023 08:00 - 16:00

D863-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 16.11.2023
Šlajmerjeva ulica 6 1000 Ljubljana, 30.11.2023 07:00 - 11:00, 01.12.2023 07:00 - 11:00

D1129-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 16.11.2023
Podbevškova ulica 12 8000 Novo mesto, 30.11.2023 07:00 - 15:00

D1333-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
online , 29.11.2023 17:00 - 20:45, 30.11.2023 17:00 - 20:45

D764-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
Stranje 11 8283 Blanca, 30.11.2023 12:00 - 20:00

D1247-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
online , 29.11.2023 12:00 - 16:00, 30.11.2023 12:00 - 16:00

D749-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
Velika pot 19 5250 Solkan, 30.11.2023 08:30 - 16:30

D1061-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
Veliki Kamen 13a 8270 Krško, 30.11.2023 08:00 - 16:00

D1232-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 16:00

D1391-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert Admin

Objavljeno: 15.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 14:00, 29.11.2023 14:00 - 16:00

D1310-Digitalna preobrazba za administrativne delavce – DigiExpert Admin

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
online , 30.11.2023 08:00 - 16:00

D1389-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 16:00

D853-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 15.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 16:00

D854-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 29.11.2023 17:00 - 20:45, 30.11.2023 17:00 - 20:45

D924-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 28.11.2023 16:00 - 20:00, 30.11.2023 16:00 - 20:00

D1137-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 29.11.2023 12:00 - 16:00, 30.11.2023 12:00 - 16:00

D753-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 14.11.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 28.11.2023 10:00 - 12:00, 29.11.2023 10:00 - 12:00, 30.11.2023 10:00 - 12:00, 01.12.2023 10:00 - 12:00

D649-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 14.11.2023
Kašeljska cesta 95 1000 Ljubljana, 28.11.2023 09:00 - 11:45, 29.11.2023 09:00 - 11:30, 30.11.2023 09:00 - 11:30

D581-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 29.11.2023 17:00 - 20:45, 30.11.2023 17:00 - 20:45

D647-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 30.11.2023 08:00 - 16:00

D862-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 30.11.2023 08:00 - 16:00

D1114-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
Spodnja Kanomlja 23 5281 Spodnja Idrija, 28.11.2023 08:00 - 16:00

D1207-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 16:00

D1387-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiService, osnovni program

Objavljeno: 14.11.2023
Zdraviliška cesta 6 3270 Laško, 29.11.2023 08:00 - 16:00

D918-Osnovna digitalna pismenost za uradnike – DigiService

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 28.11.2023 08:00 - 16:00

D1390-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 14.11.2023
Ipavčeva ulica 21 3000 Celje, 29.11.2023 08:00 - 16:00

D789-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 29.11.2023 07:30 - 11:30, 30.11.2023 07:30 - 11:30

D745-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 29.11.2023 07:00 - 15:00

D782-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 14.11.2023
online , 30.11.2023 07:00 - 15:00

D784-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 29.11.2023 12:00 - 15:45, 30.11.2023 12:00 - 15:45

D623-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 17:00 - 20:45, 28.11.2023 17:00 - 20:45

D963-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 29.11.2023 17:00 - 20:45, 30.11.2023 17:00 - 20:45

D968-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 29.11.2023 17:00 - 21:00, 30.11.2023 17:00 - 21:00

D1407-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 17:00 - 20:45, 28.11.2023 17:00 - 20:45

D622-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 17:00 - 20:45, 28.11.2023 17:00 - 20:45

D646-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
Bravničarjeva 5 1000 Ljubljana, 27.11.2023 08:00 - 16:00

D1139-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 28.11.2023 12:00 - 16:00, 30.11.2023 12:00 - 16:00

D767-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 15:45, 28.11.2023 12:00 - 15:45

D916-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 16:00, 29.11.2023 12:00 - 16:00

D766-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
Dupleška cesta 35 2000 Maribor, 27.11.2023 12:00 - 20:00

D1257-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 29.11.2023 09:00 - 17:00

D1125-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 16:00

D1036-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 28.11.2023 08:00 - 16:00

D948-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
Lendavska 5a 9000 Murska Sobota, 29.11.2023 08:00 - 16:00

D908-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 13.11.2023
Kroška ulica 58 9000 Murska Sobota, 29.11.2023 08:00 - 16:00

D1128-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 08:00 - 16:00

D1380-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 29.11.2023 08:00 - 11:45, 30.11.2023 08:00 - 11:45

D704-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
Spodnja Kanomlja 23 5281 Spodnja Idrija, 27.11.2023 08:00 - 16:00

D1205-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 13.11.2023
online , 27.11.2023 07:00 - 15:00

D776-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin v MS okolju

Objavljeno: 12.11.2023
Ljubljanska 42 2310 Slovenska Bistrica, 28.11.2023 16:00 - 20:00, 30.11.2023 16:00 - 20:00

D1340-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce s poudarkom na MS orodjih

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 16:00, 28.11.2023 12:00 - 16:00

D747-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 16:00, 28.11.2023 12:00 - 16:00

D756-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 28.11.2023 09:00 - 17:00

D857-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 28.11.2023 08:00 - 16:00

D611-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 12.11.2023
Šaranovićeva cesta 35 1230 Domžale, 27.11.2023 08:00 - 16:00

D871-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 26.11.2023 08:00 - 16:00

D613-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 28.11.2023 08:00 - 16:00

D1385-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
Gorenja vas 30 8273 Leskovec pri Krškem, 26.11.2023 08:00 - 16:00

D1233-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
Vihre 44 8273 Leskovec pri Krškem, 26.11.2023 08:00 - 16:00

D1074-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 28.11.2023 08:00 - 16:00

D947-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 27.11.2023 07:30 - 11:30, 28.11.2023 07:30 - 11:30

D743-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.11.2023
online , 27.11.2023 07:30 - 11:30, 28.11.2023 07:30 - 11:30

D750-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 12.11.2023
Cesta 1. maja 59 4000 Kranj, 27.11.2023 07:00 - 15:00

D1000-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 27.11.2023 17:00 - 20:45, 28.11.2023 17:00 - 20:45

D690-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 27.11.2023 17:00 - 20:45, 28.11.2023 17:00 - 20:45

D707-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Železna cesta 18 1000 Ljubljana, 27.11.2023 16:00 - 20:00, 28.11.2023 16:00 - 20:00

D1111-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Veliki Kamen 13a 8270 Krško, 26.11.2023 13:00 - 21:00

D1248-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 15:45, 28.11.2023 12:00 - 15:45

D600-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 16:00, 29.11.2023 12:00 - 16:00

D768-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 27.11.2023 12:00 - 16:00, 28.11.2023 12:00 - 16:00

D752-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 26.11.2023 09:00 - 17:00

D1412-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 27.11.2023 08:00 - 16:00

D945-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 25.11.2023 08:00 - 16:00

D939-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Veliki Trn 8270 Krško, 26.11.2023 08:00 - 16:00

D1236-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Mali Kamen 66a 8281 Senovo, 25.11.2023 08:00 - 16:00

D1227-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
Cesta prvih borcev 2a 8280 Brestanica, 26.11.2023 08:00 - 16:00

D1235-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 28.11.2023 16:00 - 20:00, 29.11.2023 16:00 - 20:00

D1346-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 11.11.2023
Baragova 7A 1000 Ljubljana, 27.11.2023 08:00 - 16:00

D1134-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 11.11.2023
Glavni trg 17 2000 Maribor, 27.11.2023 08:00 - 12:00, 28.11.2023 08:00 - 12:00

D1107-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.11.2023
online , 27.11.2023 07:30 - 11:30, 28.11.2023 07:30 - 11:30

D755-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 10.11.2023
online , 24.11.2023 09:00 - 17:00

D830-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 10.11.2023
Ljubljanska 14 3000 Celje, 29.11.2023 08:00 - 16:00

D562-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 10.11.2023
online , 24.11.2023 08:00 - 16:00

D828-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 10.11.2023
Brege 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 26.11.2023 07:00 - 15:00

D1402-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 10.11.2023
Cesta prvih borcev 18 8280 Brestanica, 26.11.2023 07:00 - 15:00

D1231-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
online , 24.11.2023 09:00 - 17:00

D1087-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
online , 23.11.2023 16:00 - 20:00, 24.11.2023 16:00 - 20:00

D1083-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
online , 23.11.2023 09:00 - 17:00

D823-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
online , 25.11.2023 09:00 - 17:00

D832-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 09.11.2023
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, 24.11.2023 08:30 - 16:30

D691-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
Breznikova ulica 26 1230 Domžale, 23.11.2023 08:00 - 16:00

D696-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
Litostrojska cesta 52 1000 Ljubljana, 24.11.2023 08:00 - 16:00

D1099-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 25.11.2023 08:00 - 16:00

D1229-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 09.11.2023
Foesterjeva 10 8000 Novo mesto, 25.11.2023 08:00 - 16:00

D1329-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert – kustomizacija aplikacij

Objavljeno: 09.11.2023
Veliki Kamen 13a 8270 Krško, 25.11.2023 08:00 - 16:00

D1215-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na kustomizaciji aplikacij– DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 16:00

D739-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
Veliki Trn 8270 Krško, 25.11.2023 08:00 - 16:00

D1228-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 09.11.2023
Gorenjska cesta 16 4240 Radovljica, 24.11.2023 07:30 - 15:30

D694-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 21:00, 23.11.2023 17:00 - 21:00

D1270-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D979-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 23.11.2023 16:00 - 20:00, 24.11.2023 16:00 - 20:00

D1093-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 08.11.2023
Belokranjska cesta 4 Novo mesto, 23.11.2023 14:00 - 22:00

D1321-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 22.11.2023 12:00 - 16:00, 23.11.2023 12:00 - 16:00

D1264-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
Gorenja vas 30 8273 Leskovec pri Krškem, 24.11.2023 12:00 - 20:00

D1220-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
Dupleška cesta 35 2000 Maribor, 24.11.2023 12:00 - 20:00

D1256-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 08.11.2023
Dalmatinova 2 1000 Ljubljana, 22.11.2023 09:00 - 17:00

D485-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 23.11.2023 09:00 - 17:00

D820-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 22.11.2023 09:00 - 17:00

D812-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 23.11.2023 08:00 - 16:00

D616-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert Admin

Objavljeno: 08.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 11:45, 23.11.2023 12:15 - 14:30, 23.11.2023 14:30 - 16:00

D1308-Digitalna preobrazba za administrativne delavce – DigiExpert Admin

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 22.11.2023 08:00 - 16:00

D719-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 08.11.2023
Nazorjeva ulica 1 4000 Kranj, 24.11.2023 08:00 - 16:00

D1086-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 22.11.2023 07:30 - 11:30, 23.11.2023 07:30 - 11:30

D667-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 22.11.2023 07:30 - 11:30, 23.11.2023 07:30 - 11:30

D671-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 08.11.2023
online , 23.11.2023 07:30 - 11:30, 24.11.2023 07:30 - 11:30

D681-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 08.11.2023
Ljubljanska cesta 31 a 8000 Novo mesto, 24.11.2023 07:00 - 15:00

D1324-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D632-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D804-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D962-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 23.11.2023 16:00 - 20:00, 24.11.2023 16:00 - 20:00

D1081-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert v okolju MS

Objavljeno: 07.11.2023
online , 21.11.2023 13:00 - 16:00, 24.11.2023 09:00 - 14:00

D1299-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na MS orodjih– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 12:00 - 16:00, 23.11.2023 12:00 - 16:00

D673-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
Raka 118 8274 Raka, 22.11.2023 12:00 - 20:00

D1214-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 12:00 - 16:00, 23.11.2023 12:00 - 16:00

D669-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
Dalmatinova 2 1000 Ljubljana, 23.11.2023 09:00 - 17:00

D486-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 23.11.2023 09:00 - 17:00

D1394-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 08:00 - 16:00

D815-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert napredne sistemske rešitve

Objavljeno: 07.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 16:00

D1357-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na naprednih sistemskih rešitvah – DigiExpert

DigiExpert v okolju MS

Objavljeno: 07.11.2023
online , 21.11.2023 08:00 - 16:00

D1355-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na MS orodjih– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
Veliki Kamen 13a 8270 Krško, 22.11.2023 08:00 - 16:00

D1213-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
Dunajska 107 1000 Ljubljana, 15.11.2023 11:00 - 15:00, 20.11.2023 11:00 - 15:00

D1352-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert – kustomizacija aplikacij

Objavljeno: 07.11.2023
online , 22.11.2023 08:00 - 16:00

D1356-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na kustomizaciji aplikacij– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 16:00

D991-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 07.11.2023
online , 21.11.2023 07:00 - 15:00

D685-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 21:00, 23.11.2023 17:00 - 21:00

D1226-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D645-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 17:00 - 20:45, 21.11.2023 17:00 - 20:45

D629-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D966-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 17:00 - 20:45, 23.11.2023 17:00 - 20:45

D763-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, 21.11.2023 12:30 - 16:30, 24.11.2023 12:30 - 16:30

D689-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 12:00 - 16:00, 21.11.2023 12:00 - 16:00

D1263-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 12:00 - 15:45, 23.11.2023 12:00 - 15:45

D724-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
Dupleška cesta 35 2000 Maribor, 22.11.2023 12:00 - 20:00

D1255-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 12:00 - 15:45, 21.11.2023 12:00 - 15:45

D628-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 06.11.2023
Dolenjska cesta 327 1291 Škofljica, 21.11.2023 10:00 - 12:45, 22.11.2023 10:00 - 12:30, 23.11.2023 10:00 - 12:30

D578-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 09:00 - 17:00

D813-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiService, osnovni program

Objavljeno: 06.11.2023
Cesta na Brdo 28 Ljubljana, 21.11.2023 08:00 - 16:00

D1027-Osnovna digitalna pismenost za uradnike – DigiService

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 08:00 - 11:45, 23.11.2023 08:00 - 11:45

D1147-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
Veliki Kamen 13a 8270 Krško, 20.11.2023 08:00 - 16:00

D1209-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 08:00 - 16:00

D494-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 06.11.2023
Ljubljanska 42 2310 Slovenska Bistrica, 21.11.2023 08:00 - 12:00, 22.11.2023 08:00 - 12:00

D583-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 08:00 - 16:00

D1354-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 08:00 - 16:00

D1341-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
Davčna ulica 1 1000 Ljubljana, 22.11.2023 08:00 - 12:00, 23.11.2023 08:00 - 12:00

D679-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert v okolju MS

Objavljeno: 06.11.2023
online , 22.11.2023 08:00 - 16:00

D1298-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na MS orodjih– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 07:00 - 15:00

D684-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 06.11.2023
online , 20.11.2023 07:00 - 11:00, 21.11.2023 07:00 - 11:00

D693-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 28.11.2023 09:00 - 17:00

D440-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 27.11.2023 09:00 - 17:00

D436-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 27.11.2023 09:00 - 17:00

D435-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 26.11.2023 09:00 - 17:00

D432-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 25.11.2023 09:00 - 17:00

D428-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 16:00

D424-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 16:00

D422-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 20.11.2023 17:00 - 20:45, 21.11.2023 17:00 - 20:45

D639-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 20.11.2023 17:00 - 20:45, 21.11.2023 17:00 - 20:45

D975-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
Mali Kamen 66a 8281 Senovo, 21.11.2023 13:00 - 21:00

D1211-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 20.11.2023 12:00 - 16:00, 21.11.2023 12:00 - 16:00

D672-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 05.11.2023
Dalmatinova 2 1000 Ljubljana, 21.11.2023 09:00 - 17:00

D484-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 21.11.2023 08:00 - 16:00

D738-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
Ulica 11. novembra 24 8273 Leskovec pri Krškem, 20.11.2023 08:00 - 16:00

D901-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
Čeče - del 4a 1420 Trbovlje, 20.11.2023 08:00 - 16:00

D890-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 05.11.2023
online , 20.11.2023 07:30 - 11:30, 21.11.2023 07:30 - 11:30

D674-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 05.11.2023
Črneče 146 2370 Dravograd, 20.11.2023 07:00 - 15:00

D732-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
online , 20.11.2023 17:00 - 21:00, 21.11.2023 17:00 - 21:00

D1216-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
online , 20.11.2023 17:00 - 20:45, 21.11.2023 17:00 - 20:45

D912-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
online , 20.11.2023 17:00 - 20:45, 21.11.2023 17:00 - 20:45

D803-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Brnčičeva ulica 49A 1231 Ljubljana-Črnuče, 20.11.2023 12:30 - 16:30, 21.11.2023 12:30 - 16:30

D530-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
online , 30.11.2023 08:00 - 16:00

D796-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
online , 18.11.2023 09:00 - 17:00

D775-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Toplice 10 3272 Rimske Toplice, 20.11.2023 08:30 - 16:30

D1266-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 19.11.2023 08:00 - 16:00

D1197-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Dupleška cesta 35 2000 Maribor, 19.11.2023 08:00 - 16:00

D1251-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Tovarniška ulica 19 8270 Krško, 18.11.2023 08:00 - 16:00

D1037-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Bohoričeva 14 8270 Krško, 19.11.2023 08:00 - 16:00

D1201-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.11.2023
Brnčičeva ulica 49A 1231 Ljubljana-Črnuče, 20.11.2023 08:00 - 12:00, 21.11.2023 08:00 - 12:00

D529-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 03.11.2023
Štirnova ulica 8 4000 Kranj, 17.11.2023 14:30 - 22:30

D727-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
online , 20.11.2023 09:00 - 17:00

D281-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
online , 20.11.2023 09:00 - 17:00

D280-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
online , 19.11.2023 09:00 - 17:00

D275-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
online , 17.11.2023 09:00 - 17:00

D262-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 18.11.2023 08:00 - 16:00

D608-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 18.11.2023 08:00 - 16:00

D1188-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Dobovec 24 1423 Dobovec, 17.11.2023 08:00 - 16:00

D713-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Veliki Trn 8270 Krško, 19.11.2023 08:00 - 16:00

D1057-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Svibno 18a, Svibno 1433 Radeče, 18.11.2023 08:00 - 16:00

D899-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Stranje 11 8283 Blanca, 18.11.2023 07:00 - 15:00

D1097-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 03.11.2023
Tovarniška ulica 19 8270 Krško, 19.11.2023 07:00 - 15:00

D1051-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 02.11.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 21.11.2023 14:00 - 16:00, 22.11.2023 14:00 - 16:00, 23.11.2023 14:00 - 16:00, 24.11.2023 14:00 - 16:00

D199-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 02.11.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 21.11.2023 08:00 - 10:00, 22.11.2023 08:00 - 10:00, 23.11.2023 08:00 - 10:00, 24.11.2023 08:00 - 10:00

D196-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 02.11.2023
Gorenja vas 30 8273 Leskovec pri Krškem, 18.11.2023 08:00 - 16:00

D1171-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 02.11.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 17.11.2023 08:00 - 16:00

D619-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 02.11.2023
Dobovec 24 1423 Dobovec, 16.11.2023 08:00 - 16:00

D717-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 02.11.2023
Čeče - del 4a 1420 Trbovlje, 16.11.2023 08:00 - 16:00

D886-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 02.11.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 18.11.2023 08:00 - 16:00

D620-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 02.11.2023
Bistriška 54 2319 Poljčane, 18.11.2023 07:00 - 11:00, 25.11.2023 11:00 - 15:00

D449-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
Stranje 11 8283 Blanca, 17.11.2023 12:00 - 20:00

D1164-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
online , 15.11.2023 12:00 - 16:00, 16.11.2023 12:00 - 16:00

D537-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 01.11.2023
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, 15.11.2023 08:30 - 16:30

D560-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
Čeče - del 4a 1420 Trbovlje, 17.11.2023 08:00 - 16:00

D887-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
Svibno 18a, Svibno 1433 Radeče, 17.11.2023 08:00 - 16:00

D898-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 16.11.2023 08:00 - 16:00

D617-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert napredne sistemske rešitve

Objavljeno: 01.11.2023
online , 17.11.2023 08:00 - 16:00

D1334-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na naprednih sistemskih rešitvah – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 01.11.2023
Gubčeva ulica 5 2230 Lenart v Slov. goricah, 16.11.2023 07:00 - 15:00

D729-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
online , 15.11.2023 07:00 - 11:00, 17.11.2023 07:00 - 11:00

D553-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 01.11.2023
online , 23.11.2023 08:00 - 16:00

D551-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
online , 15.11.2023 17:00 - 21:00, 16.11.2023 17:00 - 21:00

D568-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 31.10.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 14.11.2023 16:00 - 18:00, 15.11.2023 16:00 - 18:00, 16.11.2023 16:00 - 18:00, 17.11.2023 16:00 - 18:00

D193-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Latinski trg 6 1000 Ljubljana, 15.11.2023 12:30 - 15:00, 22.11.2023 12:30 - 15:00, 29.11.2023 12:30 - 15:00

D584-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 31.10.2023
Trg Franca Kozarja 7 1430 Hrastnik, 14.11.2023 12:00 - 14:30, 15.11.2023 12:00 - 14:30, 16.11.2023 12:00 - 14:30

D577-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
online , 15.11.2023 12:00 - 16:00, 16.11.2023 12:00 - 16:00

D541-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Kovaška cesta 10 3214 Zreče, 14.11.2023 11:00 - 15:00, 16.11.2023 11:00 - 15:00

D204-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
online , 15.11.2023 09:00 - 17:00

D186-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 31.10.2023
Trg Franca Kozarja 7 1430 Hrastnik, 14.11.2023 09:00 - 11:30, 15.11.2023 09:00 - 11:30, 16.11.2023 09:00 - 11:30

D195-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
online null, 14.11.2023 08:00 - 16:00

D531-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Svibno 18a, Svibno 1433 Radeče, 16.11.2023 08:00 - 16:00

D897-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana, 16.11.2023 08:00 - 16:00

D561-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Dobovec 24 1423 Dobovec, 14.11.2023 08:00 - 16:00

D716-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 16.11.2023 08:00 - 16:00

D609-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 31.10.2023
Aškerčeva 9A 3310 Žalec, 15.11.2023 07:00 - 11:00, 16.11.2023 07:00 - 11:00

D203-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
online , 15.11.2023 17:00 - 21:00, 16.11.2023 17:00 - 21:00

D570-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
online , 14.11.2023 13:00 - 16:45, 16.11.2023 13:00 - 16:45

D456-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
online , 13.11.2023 12:00 - 16:00, 15.11.2023 12:00 - 16:00

D543-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
online , 13.11.2023 12:00 - 16:00, 14.11.2023 12:00 - 16:00

D536-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
Cesta bratov Milavcev 42 8250 Brežice, 15.11.2023 09:00 - 13:00, 23.11.2023 09:00 - 13:00

D495-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
online , 15.11.2023 08:30 - 16:30

D555-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
Svibno 18a, Svibno 1433 Radeče, 15.11.2023 08:00 - 16:00

D896-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 30.10.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 14.11.2023 08:00 - 10:00, 15.11.2023 08:00 - 10:00, 16.11.2023 08:00 - 10:00, 17.11.2023 08:00 - 10:00

D178-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
Čeče - del 4a 1420 Trbovlje, 13.11.2023 08:00 - 16:00

D883-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 30.10.2023
online , 13.11.2023 07:30 - 11:30, 15.11.2023 07:30 - 11:30

D542-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 29.10.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 14.11.2023 14:00 - 16:00, 15.11.2023 14:00 - 16:00, 16.11.2023 14:00 - 16:00, 17.11.2023 14:00 - 16:00

D192-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 29.10.2023
Dalmatinova 2 1000 Ljubljana, 14.11.2023 09:00 - 17:00

D479-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert – kustomizacija aplikacij

Objavljeno: 29.10.2023
online , 14.11.2023 08:00 - 16:00

D1280-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na kustomizaciji aplikacij– DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 29.10.2023
Senuše 51 8237 Leskovec pri Krškem, 12.11.2023 08:00 - 16:00

D1148-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 28.10.2023
online , 13.11.2023 09:00 - 17:00

D169-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 28.10.2023
Gorenja vas 30 8273 Leskovec pri Krškem, 11.11.2023 07:00 - 15:00

D1399-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 28.10.2023
Podbočje 62 8312 Podbočje, 11.11.2023 07:00 - 15:00

D1014-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 27.10.2023
Čeče - del 4a 1420 Trbovlje, 11.11.2023 08:00 - 16:00

D881-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 27.10.2023
Čeče - del 4a 1420 Trbovlje, 12.11.2023 08:00 - 16:00

D882-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 27.10.2023
Bistriška 54 2319 Poljčane, 11.11.2023 07:00 - 11:00, 18.11.2023 11:00 - 15:00

D447-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 27.10.2023
Partizanska cesta 78 3320 Velenje, 10.11.2023 06:30 - 14:30

D870-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 26.10.2023
Zgornji Brnik 400 4210 Brnik - Aerodrom, 10.11.2023 14:00 - 22:00

D181-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 26.10.2023
Gorenja vas 30 8273 Leskovec pri Krškem, 09.11.2023 13:00 - 21:00

D1397-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 25.10.2023
online , 08.11.2023 07:30 - 11:30, 09.11.2023 07:30 - 11:30

D392-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 24.10.2023
Vila Bianca, Stari trg 3 3320 Velenje, 07.11.2023 14:00 - 18:00, 09.11.2023 15:00 - 19:00

D263-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
online , 08.11.2023 13:00 - 16:45, 15.11.2023 13:00 - 16:45

D133-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
Železna cesta 18 1000 Ljubljana, 09.11.2023 12:00 - 16:00, 10.11.2023 12:00 - 16:00

D473-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 24.10.2023
Kotnikova ulica 38 1000 Ljubljana, 22.11.2023 07:30 - 16:00

D115-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 24.10.2023
Latinski trg 6 1000 Ljubljana, 07.11.2023 09:30 - 12:00, 14.11.2023 09:30 - 12:00, 28.11.2023 09:30 - 12:00

D152-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
Borovniško naselje 7 1412 Kisovec , 14.11.2023 08:00 - 12:30, 21.11.2023 08:00 - 12:30

D112-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 24.10.2023
Osek 46F 5261 Šempas, 08.11.2023 15:30 - 18:00, 15.11.2023 15:30 - 18:00, 22.11.2023 15:30 - 18:00

D111-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiService, osnovni program

Objavljeno: 24.10.2023
Cesta na Okroglo 4202 Naklo, 21.11.2023 08:00 - 12:00, 28.11.2023 08:00 - 12:00

D109-Osnovna digitalna pismenost za uradnike – DigiService

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
Cesta na Okroglo 4202 Naklo, 21.11.2023 12:30 - 16:30, 28.11.2023 12:30 - 16:30

D108-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
online , 07.11.2023 08:00 - 16:00

D225-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
online , 08.11.2023 08:00 - 11:00, 09.11.2023 08:00 - 11:00, 13.11.2023 08:00 - 11:00

D487-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 07.11.2023 08:00 - 16:00

D603-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 24.10.2023
online , 09.11.2023 08:00 - 16:00

D232-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 23.10.2023
Industrijska ulica 16 3210 Slovenske Konjice, 08.11.2023 15:00 - 19:00, 15.11.2023 15:00 - 19:00

D121-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 23.10.2023
Foesterjeva 10 8000 Novo mesto, 06.11.2023 14:00 - 22:00

D431-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 23.10.2023
Latinski trg 6 1000 Ljubljana, 07.11.2023 12:30 - 15:00, 14.11.2023 12:30 - 15:00, 28.11.2023 12:30 - 15:30

D460-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 23.10.2023
Latinski trg 6 1000 Ljubljana, 07.11.2023 12:30 - 15:00, 14.11.2023 12:30 - 15:00, 28.11.2023 12:30 - 15:00

D153-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 23.10.2023
online , 06.11.2023 12:00 - 16:00, 07.11.2023 12:00 - 16:00

D248-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 23.10.2023
Dunajska 107 1000 Ljubljana, 08.11.2023 08:30 - 12:30, 13.11.2023 11:00 - 15:00

D1374-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 23.10.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 07.11.2023 08:00 - 16:00

D955-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 23.10.2023
online null, 07.11.2023 08:00 - 16:00

D241-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 23.10.2023
online , 06.11.2023 07:30 - 11:30, 07.11.2023 07:30 - 11:30

D249-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 23.10.2023
Reška cesta 29 1330 Kočevje, 09.11.2023 08:00 - 16:00

D99-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 22.10.2023
online , 06.11.2023 12:00 - 16:00, 07.11.2023 12:00 - 16:00

D250-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 22.10.2023
Titova cesta 95 8281 Senovo, 05.11.2023 09:00 - 17:00

D1009-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiAdmin, osnovni program

Objavljeno: 22.10.2023
Davčna ulica 1 1000 Ljubljana, 06.11.2023 08:00 - 12:00, 07.11.2023 08:00 - 12:00

D389-Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 22.10.2023
Veliki Kamen 13a 8270 Krško, 05.11.2023 08:00 - 16:00

D1113-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 22.10.2023
online , 06.11.2023 07:30 - 11:30, 07.11.2023 07:30 - 11:30

D247-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 21.10.2023
Savinjska cesta 35 1420 Trbovlje, 06.11.2023 08:00 - 16:00

D545-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 21.10.2023
Senuše 51 8237 Leskovec pri Krškem, 05.11.2023 08:00 - 16:00

D1003-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 21.10.2023
Malo Mraševo 35, 8312 Podbočje, 05.11.2023 08:00 - 16:00

D990-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 20.10.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 05.11.2023 08:00 - 16:00

D953-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 20.10.2023
Gorenja vas 30 8273 Leskovec pri Krškem, 05.11.2023 07:00 - 15:00

D1395-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 19.10.2023
Senuše 51 8237 Leskovec pri Krškem, 03.11.2023 13:00 - 21:00

D987-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 17.10.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 07.11.2023 16:00 - 18:00, 08.11.2023 16:00 - 18:00, 09.11.2023 16:00 - 18:00, 10.11.2023 16:00 - 18:00

D63-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 17.10.2023
Železna cesta 16 1000 Ljubljana, 07.11.2023 14:00 - 16:00, 08.11.2023 14:00 - 16:00, 09.11.2023 14:00 - 16:00, 10.11.2023 14:00 - 16:00

D62-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 14.10.2023
Izlake 44 1411 Izlake, 29.10.2023 08:00 - 16:00

D951-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 14.10.2023
Dolenja vas 15 8270 Krško, 28.10.2023 08:00 - 16:00

D234-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 14.10.2023
Vihre 44 8273 Leskovec pri Krškem, 29.10.2023 08:00 - 16:00

D245-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 14.10.2023
Tovarniška ulica 19 8270 Krško, 29.10.2023 08:00 - 16:00

D242-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 12.10.2023
Veliki Trn 8270 Krško, 28.10.2023 13:00 - 21:00

D236-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.10.2023
Železna cesta 18 1000 Ljubljana, 27.10.2023 10:00 - 14:00, 10.11.2023 10:00 - 14:00

D49-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.10.2023
online , 26.10.2023 08:00 - 16:00

D81-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 11.10.2023
online , 25.10.2023 07:30 - 11:30, 26.10.2023 07:30 - 11:30

D43-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 11.10.2023
Dolenja vas 15 8270 Krško, 26.10.2023 07:00 - 15:00

D227-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 08.10.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 22.10.2023 08:00 - 16:00

D223-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 08.10.2023
Brege 29a 8273 Leskovec pri Krškem, 22.10.2023 08:00 - 16:00

D220-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 07.10.2023
Podbočje 62 8312 Podbočje, 21.10.2023 10:00 - 18:00

D215-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 07.10.2023
Zdole 29c 8272 Zdole, 22.10.2023 08:00 - 16:00

D218-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 07.10.2023
Klek 30 1420 Trbovlje, 22.10.2023 08:00 - 16:00

D105-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 07.10.2023
Gora 31 8270 Krško, 21.10.2023 08:00 - 16:00

D214-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 06.10.2023
Smlednik 1b Raka 8274 Raka, 21.10.2023 08:00 - 16:00

D216-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 06.10.2023
Zdole 29c 8272 Zdole, 20.10.2023 08:00 - 16:00

D208-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiRescue, napredni program

Objavljeno: 06.10.2023
Veliki Podlog 60 8273 Leskovec pri Krškem, 22.10.2023 07:00 - 15:00

D224-Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce – DigiRescue

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.10.2023
online , 20.10.2023 12:00 - 16:00, 10.11.2023 07:30 - 11:30

D46-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 04.10.2023
online , 20.10.2023 07:30 - 11:30, 10.11.2023 12:00 - 16:00

D23-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert AI, napredni program

Objavljeno: 25.09.2023
online , 10.10.2023 08:00 - 16:00

D1173-Digitalna preobrazba za strokovnjake s poudarkom na umetni inteligenci– DigiExpert

DigiBasic, osnovni program

Objavljeno: 18.09.2023
Latinski trg 6 1000 Ljubljana, 03.10.2023 12:30 - 14:30, 10.10.2023 12:30 - 14:30, 17.10.2023 12:30 - 14:30, 24.10.2023 12:30 - 14:30

D110-Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 12.09.2023
Partizanska cesta 78 3320 Velenje, 28.09.2023 10:00 - 14:00, 05.10.2023 09:00 - 13:00

D855-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 10.09.2023
online , 26.09.2023 08:00 - 16:00

D1155-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

DigiExpert, napredni program

Objavljeno: 25.08.2023
online , 08.09.2023 08:00 - 16:00

D1306-Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert